Motivation till prestation på arbetet

Motivation är en förutsättning för att prestera. Människan behöver drivkrafter och mål. Drivkrafterna kan till exempel vara tillhörighet, erkännande, meningsfullhet eller till viss del ekonomisk ersättning. En annan viktig ingrediens för att kunna prestera och använda sin kunskap är välbefinnande, det vill säga att individen måste vara i ett sådant fysisk och psykiskt tillstånd att det är möjligt att prestera.

 

Den moderna människan

Det avgörande steget måste tas av individen själv, men organisationen kan bidra med kompetensutveckling och skapa förutsättningar för motivation och välbefinnande.

Att förändra sin hälsa och eller välbefinnande genom att börja motionera, äta regelbundet eller bryta dåliga vanor måste vara ett individuellt val. Vi individer måste börja fatta egna beslut. Men eftersom den moderna människan tillbringar betydande del av sin tid på arbetsplatsen är arbetsplatsen i högsta grad avgörande för attitydförändring och livsstilsförändring. I västvärden ger arbetet medborgaren en roll och status i samhället. Därav vikten av organisationens synsätt på hälsa. Antingen bidrar företaget med resurser och kunskap till att främja hälsa och välbefinnande eller så sköter företaget sin affärsverksamhet och låter välbefinnandet vara individens ensak. För mig är i alla fall den viktigaste resursen på företaget just själva individen. Så var rädd om den.