Utbildning – Framgångsrik förhandling

En lyckad förhandling ger både dig och din motpart goda förutsättningar att skapa och bibehålla goda relationer. Förhandlingsteknik handlar både om att argumentera för sina idéer och lösningar men också om att anpassa sig till sin motparts önskemål och målsättningar. Insikt i ditt eget och andras beteende och hur du kan använda detta i en förhandlingssituation är därför en avgörande framgångsfaktor.

Denna två dagars utbildning var praktiskinriktad och innehåller övningar och rollspel som belyser de olika faserna i förhandlingsarbetet. Med träning och kunskap i förhandling så har du möjlighet att undvika fallgropar och samtidigt göra din motpart nöjd.

Jag fick lära mig att:

  • Genomföra principstyrda förhandlingar som leder till ”rättvisa och sunda överenskommelser”
  • Införa en processmetod i din förhandlingsteknik
  • Formulera kommunikationsstrategier baserade på olika situationer
  • Utveckla en säker förhandlingsstil för att motverka hårdför taktik
  • Tillämpa psykologiska principer för att förhandla effektivt

Jag kommer att ha nytta av denna kurs både i min yrkesroll men också i mitt privatliv, med vänner, familj men framförallt med sambo.