Uppdrag

Gammalt (ej uppdaterat)

2011 – 2014

Föreläsare – Förbundet Unga Rörelsehindrande

Föreläsning om kost och livsstilsförändringar.

2009 – 2011

Sekreterare – Hälsoakademikerna, SRAT/SACO.

Vi arbetar ständigt med att stärka hälsovetarens yrkesroll i samhället. Till oss kan man vända sig om man har frågor rörande anställningsavtal, lönestatistik eller övriga fackliga frågor. Ett ideellt arbete som lönar sig i längden.

2011

Föreläsare – Rotaryförbund

Har hållt föreläsningar på olika Rotaryförbund i mälardalen. Har beaktat ämnen som kost, motion och motivation. Hur man med små steg kan få bättre hälsa och livskvalitet.

2003 — 2004

Flygplatsbrandman- Civilplikt, Arlanda/Gällivare

Grundutbildning på Arlanda för att sedan utföra tjänstgöring på Laplands airport, Gällivare.