kommunicera till flera

För två veckor sedan satt jag och lyssna på en föreläsning utav Thomas Lundqvist på personal och hälsomässan 2011. En mycket inspirerande sådan. Jag kände direkt att detta är något jag måste anamma och förverka till min valda sanning.

Han talade om kommunikation till både individ och grupp och svårigheten att få fram sitt budskap om det är flera som är mottagare, speciellt om mottagarna vet om varandra. Han menar (jag kände igen mig direkt) att om det är fler mottagare som får ett budskap (en order) så är det väldigt enkelt att tro att andra skall utföra det, man förlitar sig helt enkelt på sin granne. Det är inte helt ovanligt att saker och ting aldrig blir gjorde trotts att flertalet personer vet om vad som bör göras. Vi människor måste få klara direktiv för att utföra dem och känna att vi är delaktiga. Exempel är när man får direktiv via mail där man kan utläsa antalet mottagare, uteslut massmail helt enkelt.

En annan sak som han tog upp var att inte kunna ge andra möjligheten att säga vad, hur eller varför när man ber om något. Exempel: Vi ska skall till farfar imorgon. Säg istället: Imorgon skall vi åka bil till farfar eftersom han fyller år och vi har ju inte träffat honom på länge. Det är viktigt att vara tydlig med sitt budskap gällande vad, hur och varför. Detta är något som fungerar både privat och i arbetslivet, tro mig.

Jag har nu under två veckor försökt applicera detta tankesätt i min vardag, och det har verkligen varit positivt för mig, men även för min omgivning. Att med små medel kunna förmedla viktiga saker enkelt genom att sudda ut alla eventuella frågetecken.