Fiska där fisken finns

När jag skapar sälj och marknadsaktiviteter så utgår jag från att nå så många köpstarka personer som möjligt.  I Sverige finns det 290 kommuner. Tyvärr kommer jag aldrig göra aktiviteter i några av dem.

19 kommuner utgör 50% av sällanköpshandel

38 kommuner utgöra hela 70 % av sällanköpshandel