Pensionärerna på internet

Idag finns det två miljoner svenskar som är äldre än 65 år som är lika beroende av internet som de som är yngre för att skaffa information och kommunicera med myndigheter och företag. I rapporten “Pensionärerna och internet 2014” som tagits fram av .SE får du lära dig allt om hur ska nå den äldre målgruppen på internet.

Länk till studien: http://www.poi2014.se/