Beacon – coolt eller integritetskränkning – COOLT

Beaconteknologin har vunnit mark under 2014. Att via små lokala (placeras var man vill och verkar inom en radie på cirka 10 meter) sändare kunna kommunicera med kunderna på plats i butik får det att klia i fingrarna på vilken marknadsförare som helst. Bland andra Coop har inlett försök med tekniken i sina butiker. Men den stora knäckfrågan under 2015 blir innehållet och mening. Vad hjälper kunden i köpsituationen, vilka egentliga behov kan butiken tillgodose? Teknik utan mening tenderar att dö snabbt.