Leda på distans – något jag gjort hela mitt vuxna liv

  • Ha regelbundna individuella samtal. När medarbetare och chef inte sitter på samma ort är det extra viktigt att chefen prioriterar att regelbundet prata på telefon eller via nätet. Då kan alla känna sig hörda och sedda.
  • Var noga med arbetsfördelning, så att både du och medarbetarna vet vem som gör vad.
  • Satsa på ett kommunikativt ledarskap. ”Hur mår du?” är viktigare än ”Hur går det?”.
  • När man jobbar på distans är det lätt hänt att jobb och privatliv flyter ihop. Försäkra dig som chef om att medarbetarna hittar en bra balans.
  • Ha regelbundna telefon- eller teams-möten även för arbetsgrupper. Ha alltid en tydlig agenda med start- och stopptid och tid för frågor.
  • Avsätt en tid varje vecka då medarbetarna vet att du är tillgänglig.

I