Fysisk handel är fortsatt viktig

Sett till E-Barometern Q2 (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) så kan vi se en trend att allt färre handlar online (det finns flera faktorer som påverkar detta, inte minst att vi längtat tillbaka till fysisk butik efter pandemin samt läget med räntor och inflation som råder). Några fortsatta trender som undersökningen pekar på är:

Rätt leveranssätt är avgörande för kunde: Rätt utbud av leveransalternativ är viktigt för konsumenten. 37 procent uppger i dag att de har avbrutit ett köp på grund av att det öns- kade leveransalternativet inte fanns till- gängligt. En siffra som ökat från 26 pro- cent bara sedan 2019.

Kunden efterfrågar flexibla leveranstider: När det kommer till leveranstid­ punkt till postlåda/fastighets­box är spridningen relativt jämn. Majoriteten får leveransen under dagtid och föredrar också denna lös­ ning, eftersom paketet är i tryggt förvar i lådan och det inte spelar någon roll om man är hemma eller inte när leve­ ransen kommer.

Betalningsalternativen blir fler och mer avancerade: flera hundra år var sedlar och mynt de enda giltiga betalningsmedlen i Sverige. Med tiden kom nya former såsom checkhäf- ten, kredit- och kontokort. I dag finns det en uppsjö av betalningssätt och framför allt näthandlarna är angelägna om att erbjuda sina kunder flera betalnings- alternativ. Det som erbjuds mest frek- vent är konto- och kreditkort, 79 procent av företagen erbjuder det på sin sajt.

Det händer mycket inom betalnings- branschen just nu och flera aktörer pro- var olika typer av biometriska betal- ningsmedel. Exempelvis har banken Rocker lanserat en tjänst, auktoriserad av Visa, där konsumenten betalar med hjälp av sitt fingertryck. En fördel medbiometriska betalningsmedel är att de är svåra att kapa eller förfalska, vilket gör att vi förmodligen kommer att få se fler liknande tjänster i framtiden.

Två betalningsalternativ som färre nätaktörer använder sig av är Apple Pay och Google Pay. En anled- ning till detta kan vara att det fram till nyligen var få svenska banker som stöttade användningen av dessa betalningssätt. Exempelvis införde SEB en integrering med Apple Pay först i maj i år. Då få banker har varit kopp- lade till tjänsterna hittills har nät- handlarnas incitament för att använda sig av dem varit svaga. Endast 4 res- pektive 1 procent av företag erbjuder Apple Pay och Google Pay i dag.

Min perosnliga slutsats lyder: När kunden kommer till den fysiska butiken, ge hen då den absolut bästa upplevelsen den kan få. Att le kostar inget. Glöm inte heller att det första kunden kommer ihåg är det sista den såg. Var ditt bästa jag genom hela säljprocessen.