Trender B2B-försäljning

1. Den digitala kundresan toppar bolagens agendor.

2. Företag kommer att möta köparens förväntningar av en anpassad multikanalsupplevelse.

3. Plattformar för kunddata.

4. Analysverktyg.

5. Stegen i en säljares pipeline kommer att bli mer kundcentrerade.

6. Mikro-moment kommer till B2B.

Stannar till vid punk 6.

Google myntade termen mikro-moment för att definiera en situation då en användare agerar på ett behov för att att lära sig, upptäcka eller göra något. I dessa moment tar användaren ett beslut och skapar preferenser. Inom B2C så det vanligt att använda mikro-moment för att optimera en kundresa och öka ROI från marknad. Med det massiva ökandet av digitala kanaler och datadriven marknadsföring så tror vi att B2B också kommer att börja agera på mikro-moment under nästa år.

B2B-kunder tar sällan impulsbeslut, men de är mer benägna att söka efter svar vid vissa ögonblick. Som ett exempel kan vissa vara mer villiga att ställa en fråga i ett företags chatt då de precis har kommit över en bra resurs. I dessa ögonblick så är chattbottar ett jättebra verktyg som kan hjälpa dig att omvandla fler mikro-moment till möjligheter. Chattbottar kan starta igång en konversation och koppla prospektet till en säljare.