10 Tips som driver lönsamhet

Retail Academics Research Institute presenterade 10 Tips som driver lönsamhet i retail. Tio enkla saker att tänka på om du driver en butik….

1, Lyft fram det som redan säljer bra.

2, Tydlig och enkel kommunikation. Tänk löpsedel, kort och koncist.

3, Fråga dina kunder om allt, stort som smått.

4, Segmentera och tydliggör varugrupperna i hyllan, det handlar om att förenkla shopperns köpbeslut.

5, Experimentera med sambandsexponeringar. Blir det rätt så blir det väldigt rätt.

6, Jobba aktivt med kassalinjen, våga testa nya säsongsartiklar.

7, Välj inte schablonmässigt EMV framför varumärken, EMV är inte alltid bäst för butiken.

8, Nyttja möjligheten att samarbeta med kunniga leverantörer inom respektive område.

9, Varje butik är unik, förstå vilka dina strategiska varor är och vilka som inte är det. Små prisjusteringar kan ge stor effekt på både marginal och försäljning.

10, Ett lägre priserbjudande behöver inte ge större försäljningseffekt än ett högre. Exponeringen kan vara viktigare än priserbjudandet.