Hjälp shoppern fatta beslut

En studie av Retail Academics har påvisat att shoppern värderar sin tid högre på marginalen än pengarna de handlar för. Tid är ofta en större bristvara än pengarna. Detta gäller framförallt i mindre butiksformat i storstäderna.

TIPS: Gör köpbeslutet så enkelt som möjligt i alla lägen. Kunderna har ont om tid. Inför exempelvis Midsommar kan artiklar för hela lunchbordet exponeras tillsammans vid en central plats i butiken. Görs detta effektivt behövs inget priserbjudande.