De största trenderna inom konsumentdata under 2016

Även marknadsföringen behöver sina listor för de populäraste trenderna under det gångna året. Detta gäller inte minst data – ett område som hållit full fart framåt under 2016. Här presenterar vi de tre stora trenderna.

Konsument ID – alltfler inom industrin försöker komma ifrån de traditionella metoderna för konsumentidentifikation, som de kända ”kakorna” i våra webbläsare. Istället vill man kunna kunna följa konsumenternas interaktioner med varumärken och företag på flera olika enheter eller plattformar.

Detta görs genom olika former av mobilbaserad geodata, surfdata och liknande. Företag som Adobe, Oracle och GroupM har lanserat ett flertal tjänster och plattformar för just detta. Alla vill åt det som kallas ”cross-channel data” – och trenden lär knappast bli mindre nästa år, i takt med att de teknologiska möjligheterna ökar. Huruvida man når fram hela vägen är förstås en annan fråga.

Allt fler delar data – samtidigt som de stora digitala jättarna Google och Facebook fortsätter att vara hemlighetsfulla kring sitt datainsamlande, så har trenden varit det motsatta bland de övriga företagen.

Verizons uppköp av Yahoo (och AOL året innan) har exempelvis handlat om att kunna använda den besöksdata som samlas via Yahoos tjänster till att dra in pengar. Man hoppas att företag ska vilja betala för information kring vilka, hur många och vid vilka tillfällen som folk besöker fysiska och digitala platser.

Visa och Oracle är exempel på ett annat samarbete, där man försöker på Visas transaktionsdata till att skapa konsumentdata för riktad marknadsföring.

Lokaliseringsdata – detta år har dock i stora drag handlat om geografisk data. Enskilda butiker, shoppinggallerior och en mängd andra platser har installerat lokaliseringsutrustning som kommunicerar med besökarnas mobiltelefoner. Enligt AdAge så handlar det om 11,8 miljoner nya enheter som installerats under 2016 års tredje kvartal, mot 6,2 miljoner första kvartalet.

Datan används sedan av marknadsförare som vill veta var de har störst möjlighet att nå en konsument (var står man i kö? Var umgås man?) och för att ta reda på om och hur lokal reklam generar besökare.

En rimlig gissning är således att dessa trender kommer fortsätta att växa under 2017 – att kunna räkna ut konsumenternas nästa drag är ju trots allt marknadsföringens heliga graal numera.