Satsa på bra och utbildad personal

De senaste åren har både varumärkesägare och butiksinnehavare satsat stort på att fylla sina butiker med mer och mer information i form av skyltar, skärmar och inte minst på förpackningar. Men frågan är hur kunderna påverkas av all information? Vilken typ av kommunikation och vilka kanaler ska man satsa på för att ge sina kunder en bättre köpupplevelse?

Satsa på bra och utbildad personal – Majoriteten av köpbeslut tas på plats i butik och påverkas av många olika faktorer. När vi handlar är vi uppgiftsorienterade och vår uppgift, det vill säga syftet med vårt besök i butiken påverkar vår navigering och vad vi ser. Vår hjärna är lat och letar efter lättaste vägen att lösa vår uppgift i butiken. Ett exempel är att vi ser med minnet, detta göra att produkter som placeras på ”fel” ställen, det vill säga där vi inte räknar med att hitta dem, blir osynliga för oss.

Det viktigaste för köpbeslutet är personalen – inga skyltar, tv-skärmar eller förpackningar kan ersätta tips och hjälp från butikspersonalen. När det gäller skyltar, skärmar och förpackningar så måste de vara relevanta för kunderna och hjälpa dem att navigera i butiken – är de felplacerade syns de inte.