Bästa personalen gör din rik

Hur blir man enkelt rik? jo man tar en bra idé och gör den bättre. Hur når man framgång för ett företag? man snor el kopierar ett framgångsrikt företagskoncept, men man gör det bättre. För att göra detta bättre behövs den bästa personalen, den mest motiverade personalen och den mest kunniga personalen. 10 steg för att få just en motiverad personal enligt Christofer Landerby.

  1. Sträva alltid efter att ha roligt på arbetet.
  2. Ha stora öron eftersom motivationen hos dina anställda är individuell. Ta reda på vad som motiverar varje individ.
  3. Lägg upp en utvecklingsplan för varje anställd och följ den.
  4. De anställda måste se att deras arbete är av vikt för hela företaget och de ska känna sig delaktiga i företagets skötsel och utveckling.
  5. Planera noggrant gemensamma träffar där information utbyts. Tänk på att verkligen byta erfarenheter med varandra.
  6. Högt till tak. Bygg upp ett positivt företagsklimat där de anställda törs komma med egna idéer. De har ofta bra lösningar på hur deras dagliga arbete kan förbättras och rationaliseras.
  7. Visa tydlig uppskattning.
  8. Belöna gott arbete men också goda initiativ, kom alltid med konstruktiv feedback.
  9. Arbeta mycket med förebyggande hälsovård. En bra kropp ger en bra knopp (oftast iaf)
  10. Lös personalproblem utifrån lagar och regler, samtal med medarbetarna – och med sunt förnuft.

 

Lämna ett svar